Závodníci projíždí řadou kelímků co nejrychleji na jedné brusli.

1 Závodní plocha

Všechny míry jsou dány od středu řady kelímků.

1.1 Závodní plocha se skládá ze 2 řad kelímků s mezerami 80cm. Řady jsou od sebe vzdáleny 3 metry.

1.1.1 Mezi řadami kelímků musí být umístěna zábrana o minimální délce 15,2 m a výšce mezi 15 a 20 cm.

1.2 Startovací zóna se skládá ze dvou rovnoběžných linií, které jsou od sebe vzdáleny 40 cm. Každá startovní pozice je označena 2 m širokým boxem.

1.2.1 První kelímek se nachází 12 od přední startovací linie. Cílová linie se nachází 80 cm za posledním kelímkem řady.

1.3 Celková délka jedné řady je tedy: 12 + (19 * 0,8) + 0,8 = 28 m.

1.4 Elektronická časomíra musí být použita k měření kvalifikačních i finálových jízd.

1.4.1 Během kvalifikace, startovací senzor musí být umístěn 40 cm nad povrchem (+/- 2 cm) a cílový senzor musí být umístěn 20 cm nad povrchem (+/- 2 cm).

1.4.2 Během finále se nepoužíá startovací senzor a cílový senzor musí být ve výšce 20 cm nad povrchem (+/- 2 cm).