Czech slalom series je seriál soutěží pořádaných v souladu s pravidly World Skate a platným Soutěžním řádem České unie kolečkových sportů (Czech skate) sekce Inline Freestyle. Všechny závody pořádané dle těchto podmínek jsou zařazeny do světového řebříčku World Skate.

Mistrovství České republiky 

Mistrovství České je pořádáno dle Soutěžního řádu České unie kolečkových sportů sekce Inline freestyle platného pro jednotlivé roky.

Reprezentace České republiky

Nominace reprezentačního družstva na závody WORLD SKATE – World Games, Mistrovství
Evropy a Mistrovství světa navrhuje a schvaluje výkonný výbor CSIF.

Pořádání závodů:

Pokud by některá právnická osoba nebo skupina fyzických osob měla zájem na pořádání závodu, je povinna požádat Českou unii kolečkových sportů – sekce Inline freestyle o schválení tohoto závodu.  V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe prostřednictvím emailu na adresu czechslalomseries@gmail.com formou žádosti o pořádání závodů. Náležitosti a základní potřebné informace jsou uvedeny níže.

V této žádosti musí být uveden:
– organizátor a celkový záměr závodu (národní/mezinárodní)
– typy disciplín a kategorie 
– počet a druh sponzorů
– datum, časový harmonogram a místo konání
– rámcový rozpočet