1 Závodní disciplíny

Závody ve freestyle bruslení se skládají z jedné a více z následujících disciplín: battle freestyle slalom, classic freestyle slalom, speed slalom, pair freestyle slalom a freestyle slides.

2 Podmínky registrace

2.1  Závodník musí poskytnout platný průkaz identifikace a státní příslušnosti při registraci a přidělení WSSA ID (idenfitfikační číslo jezdce, muži začínají vždy číslem 1, ženy číslem 2). Platným průkazem identifikace je například cestovní pas nebo občanský průkaz.

2.1.1 V případě, že závodník změni státní příslušnost, musí si novou státní příslušnost ponechat po dobu minimálně jednoho roku a dostane přidělené nové WSSA ID. Závodník nemůže změnit svou národnost během následující sezóny (1. ledna až 31. prosince) po potvrzení národnosti nebo registraci po prvním závodě. Každá žádost o změnu státní příslušnosti podléhá schválení WSSA.

2.2 Pokud je dostatek mužů a žen, závodní kategorie by měly být dále rozděleny na mužskou a ženskou kategorii. Pokud není dostatek závodníků na dělené kategorie, soutěžní kategorie může být společná (unisex, mixed). Konečné rozhodnutí záleží na úsudku hlavního rozhodčího a organizátora závodu.

2.3  Pokud je ve věkové kategorii dostatek závodníků, může být dále závod rozdělen do věkových kategorií na juniory a seniory. Konečné rozhodnutí záleží na úsudku hlavního rozhodčího a organizátora závodu.

2.3.1 Junioři jsou starší 10-ti a mladší 16-ti let; senioři jsou starší 16-ti let.

Pro rok 2017 jsou junioři narozeni po 1. lednu 2001 a před 31. prosincem 2007.  Při zavádění juniorské kategorie bylo některým juniorům dovoleno závodit v seniorské kategorii. Tito jezdci jsou uvedeni v příloze pravidel.

2.4 Všechny změny v registraci musí být nahlášeny do uzavření registrace (deadline). Na změny ohlášené po uzavření registrace nebude brán zřetel.

2.5 Závodníci se musí přihlásit při check-inu předcházejícímu každé disciplíně. Pokud tak neučiní, budou vyloučeni z dané disciplíny.

3 Závodní plocha a umístění kelímků

3.1 Povrch závodní plochy musí být vhodný pro freestyle bruslení (tzn. rovný, hladký, neklouzavý).

3.2 Závodní plocha se skládá ze 4 řad kelímků mezi kterými je mezera 2 metry.

3.2.1 Řady kelímků jsou seřazeny ve směru od rozhodčích v pořadí 50 cm, 80 cm, 120 cm a 80 cm.

3.2.2 Střed každé řady musí být zarovnaný se středem stolu rozhodčích.

3.2.3  Řady kelímků s roztečí 50 cm a 80 cm se skládají z 20 kelímků. Řada kelímků s roztečí 120 cm se skládá ze 14 kelímků.

3.2.4 Značky pod kelímky mají průměr 7,7 cm se soustředným výřezem o průměru 0,7 cm.

4 Bezpečnostní opatření

Závodní plocha musí být bezpečná pro závodníky.

5 Plocha pro warm-up

Pokud to soutěžní hala dovoluje, jezdcům by měla být poskytnuta plocha pro zahřátí. Velikost a rozmístění kelímků by se mělo co nejvíce podobat soutěžní ploše.

6 Povolené typy bruslí

6.1.  Závodníkům je povoleno používat jakékoli kolečkové brusle (inline i trekové [quad]).

6.2. Závodníci se musí ujistit, že jejich brusle jsou bezpečné a připraveny k použití.

6.3. Hlavní rozhodčí má právo nepovolit k soutěžní jízdě brusle, které nelze považovat za bezpečné nebo které dávají závodníkovi nespravedlivou výhodu.

7 Oficiální závodní kelímky

7.1 Rozměry závodních kelímků jsou: výška 7,6 až 8,0 cm; průměr základny 7,4 až 7,5 cm; průměr vrchní části 2,5 až 2,7 cm.

7.2 Materiál kelímků musí být dostatečně pevný, aby se o něj při nárazu kolečko nezaseklo, ale odrazilo jej.

8 Registrační číslo

Startovní čisla musí být poskytnuta organizátorem pro 3-cone závody a vyšší pro speed slalom a free jump. Hlavní rozhodčí specifikuje kde a kdy mají být čísla umístěna vzhledem k rozložení závodní plochy. Žádné pozměňování startovního čísla není povoleno.

9 Vybavení organizátora závodu

Vybavení organizátora by se mělo řídit Přílohou A: „Vybavení organizátora závodu“.

10 Anti-doping

Každý závodník může být podroben dopingové zkoušce na soutěži WSSA nebo i mimo ni v jakémkoli čase a na jakémkoli místě. Závodníci se musí podrobit dopingové zkoušce kdykoli jsou k tomu vyzváni zodpovědným zástupcem. WSSA se řídí anti-dopingovými nařízeními národních svazů a Fédération Internationale de Roller Sports (FIRS).