Jezdci soutěží v malých skupinách o 3 až 4 závodnících. V každé skupině mají několik jízd na to, aby překonali své soupeře ve stylu a technice. Dva nejlepší ze skupiny postupují. Hodnocení probíhá formou přímého srovnání mezi závodníky.

1 Závodní plocha

1.1 Závodní plocha má stejné rozmístění jako plocha pro classic freestyle slalom s tím, že je přidána jedna řada 10 kelímků o rozteči 80 cm ve vzdálenosti 2 m od řady s roztečí 120 cm. (viz obr. 2.1 a 7)

2 Sestavení skupin

2.1 Skupiny jsou sestaveny podle aktuální žebříčku WSSA. Každý skater je na soutěži zařazen podle tohoto hodnocení. Nový závodníci bez umístění v žebříčku jsou náhodně zařazení na konec seznamu.

2.2  Každá skupina se musí skládat minimálně ze 3 a maximálně ze 4 jezdců.

2.3 Počet skupin závisí na počtu jezdců. Organizace závodu vypadá násedovně:

  • 12-16 jezdců – 4 skupiny
  • 18-23 jezdců – 6 skupin
  • 24-32 jezdců – 8 skupin
3 Průběh závodu

3.1 Závodníci jedné skupiny mají vždy stejný počet kol, které předvádějí jednu po druhé. Každé kolo trvá 30 s. Odpočet začíná ve chvíli, kdy jezdec projede první mezeru mezi kelímky a rozhodčí přestávají rozhodovat přesně po 30 s.

3.1.1 Počet kole ve skupině se mění. Až do čtvrtfinále mají jezdci 2 nebo 3 kola v závislosti na rozhodnutí hlavního rozhodčího. V semifinále mají jezdci vždy 3 kola. V „malém finále“ (5.-8. místo) mají jezdci 2 regulérní kola a „last trick“. Ve „velkém finále“ (1.-4. místo) mají jezdci 3 kola a „last trick“.

3.2 Jezdci první skupiny jsou vyzvání pro zahřátí se na soutěžní plochu. (1-5 min)

3.2.1 Mezitím moderátor představí jezdce a ohlásí pořadí jejich jízd ve skupině.

3.2.2 Před každým kolem musí jezdci vyčkat na výzvu moderátora.

3.2.3 DJ rozhoduje o doprovodné hudbě. Jezdci si nemohou vybrat hudbu, na kterou pojedou.

3.3 Během kola:

3.3.1 Jezdci mohou dělat cokoli chtějí. Není nutné projíždě všechny řady kelímků.

3.3.2 Pouze výkon v dané skupině je brán v potaz. Výsledky předchozích skupin nejsou brány v potaz.

3.3.3 Pokud zbývající čas není zobrazen na obrazovce, musí moderátor oznámit jezdci zbývající čas ve 20, 10 a 5 sekundách.

3.4 Po všech kolech na konci skupiny:

3.4.1 Jezdci vyčkají výsledků v „result area“.

3.4.2 Během porady rozhodčích zavolá moderátor další skupinu pro rozehřátí.

3.4.3 Vechvíli, kdy je porada rozhodčích u konce, moderátor zastaví rozehřívající se jezdce a oznámí výsledky v následujícím pořadí: první (kvalifikovaný) jezdec (1), čtvrtý (nekvalifikovaný) jezdec (4), druhý (kvalifikovaný) jezdec (2), třetí (nekvalifikovaný) jezdec. První dva jezdci jsou kvalifikováni a postupují. Poslední dva jezdci vypadávají ze závodu.

3.5 Ve finále:

3.5.1 Na konci semi-finálových jízd dva nejlepší jezdci postupují do „velkého finále“, kde se utkají o 1. až 4. místo. Zbylí dva jezdci postupují do „malého finále“, kde se utkají o 5. až 8. místo.

3.5.2 Ve velkém finále si jezdci určují pořadí jízd podle pořadí ve světovém žabříčku. Nejvýše postavený účastník finále si vybírá jako první, další jezdec si vybírá ze tří zbývajících pozic, třetí má na výběr dvě místa a poslední se přizpůsobí zbylému místu.

4 Best trick a last trick

4.1 Best trick: Ve kterémkoli kole mohou rozhodčí v případě dvou nerozhodných jezdců vyzvat tyto závodníky na best trick.

4.1.1 Best trick se skládá z jednoho jediného triku, který je opakován.

4.1.2 Rozhodnutí rozhodčích je závislé pouze na tomto triku bez jakéhokoli vlivu předchozích jízd.

4.2 Postup při best tricku je následující:

4.2.1 O pořadí jezdců rozhoduje hlavní rozhodčí. (většinou se určuje hodem mincí)

4.2.2 Každý jezdec má maximálně 2 po sobě následující pokusy o 30 sekundách. Pokud první pokus trvá déle než 10 sekund, jezdec nemá nárok na druhý pokus. Pouze lepší z pokusů je brán v potaz.

4.2.3 Ve chvíli kdy jsou best tricky ukázány, moderátor přistoupí ke stolu rozhodčích a vyzve každého rozhodčího zvlášť k jeho individuálnímu rozhodnutí. Jezdec, který získá nejvíce hlasů vyhrává best trick.

4.3 Last trick je bonusové kolo v malém a velkém finále.

4.3.1 Last trick se skládá z jednoho jediného triku, který je opakován.

4.3.2 Last trick je posuzován spolu s ostatními koly při sestavování závěrečného pořadí.

4.4 Postup při last tricku je následující:

4.4.1 Pořadí jezdců je stejné jako u předešlých kol.

4.4.2 Každý jezdec má maximálně 2 po sobě následující pokusy o 30 sekundách. Pokud první pokus trvá déle než 10 sekund, jezdec nemá nárok na druhý pokus. Pouze lepší z pokusů je brán v potaz.

5 Technické požadavky

5.1 Standardy triků a obecné požadavky

5.1.1 Trik – pohyb ve slalmu prováděný v řadě kelímků, který může být identifikován rozhodčím.  Trik může být proveden na jakýkoli počet kelímků, ale aby byl trik započítán bez postihů, musí být proveden minimálně na 4 kelímky (nebo 3 rotace).

5.1.2 Tranzice, výměna nohy nebo změna směru z jednoho triku do jiného je povolena. Nicméně tranzice musí být provedena bez přestávky, aby byla uznána.

5.2 Skupiny triků jsou brány v potaz rozhodčími i při battle freestyle slalom. Není nutné, aby jezdec zajel triky ze všech skupin, ale rozhodčí neporovnávají pouze kvalitu, délku, rychlost a čistotu provedení triku, ale také variabilitu jezdců v rámci skupiny.

5.2.1 Sedací triky: Jezdec je v pozici dřepu, kdy pas musí být pod úrovní kolene po celou dobu triku.

5.2.2 Skákací triky: Při tomto triku musí být obě brusle v jednu chvíli ve vzduchu.

5.2.3 Točité triky: Jezdec se musí alespoň jedním kolečkém dotýkat země a musí se nacházet mezi kelímky.

5.2.4 Wheeling triky: Triky, při kterých se jezdec pohybuje vpřed, ať už popředu nebo pozadu, v řadě kelímků a dotýká se země pouze jedním kolečkem.

5.2.5 Ostatní triky: Neobsahují sedací, skákací, točité ani wheeling triky.

5.3 Rozhdčí nepovažují „pokusy“ za triky, ale za nedokončené nebo neúspěšné triky.

5.4 Výkon jezdců v rámci skupiny není hodnocen na základě bodování, ale na přímém srovnání těchto jezdců, které končí poradou rozhodčích a jejich společným rozhodnutím. Rozhodčí srovnávají jezdce na základě technických kritérií:

5.4.1 Kvalita a kvantita: Obtížnost triku je posuzována podle počtu opakování, kvality provedení, držení těla, nájezdu do triku a jeho ukončení.

5.4.2 Návaznost a plynulost: Triky s kontrolou na začátku triku a na konci s plynule navazujícími tranzicemi v rámci řady kelímků.

5.4.3 Variabilita triků: Ukázka variability triků ukazuje komplexnější technické schopnosti než zaměření se pouze na jednu schopnost.

5.4.4 Freestyle (footwork): Navázání triku na stylovou část jízdy a následné pokračování ve freestylu poukazuje na vyšší technické zvládnutí daného triku než jeho jízda bez této návaznosti. Práce nohou – freestyle – je také brán v potaz sám o sobě.

6 Penalties (postihy)

6.1. Jezdec není penalizován za nezvládnutý trik, shození kelímku, ztrátu rovnováhy ani pád. V takovémto případě je ovšem sníženo technické hodnocení jezdce.

6.2. Shozené a neprojeté kelímky:

6.2.1 Shozené a neprojeté kelímky nejsou brány v potaz. Například 2 shozené kelímky v rámci triku na 8 kelímků se rovnají triku na 6 kelímků.

6.2.2 Stejně tak triky na již shozených kelímcích nejsou brány v potaz.

6.3. Pády: V případě pádu je trik brán v potaz do chvíle, kdy jezdec začal ztrácet rovnováhu.

6.4 Opakování: Pokud je stejný trik v rámci skupiny opakován vícekrát, pouze jeho nejlepší verze je brána v potaz. Opakování stejného nebo podobného triku v rámci skupiny snižuje hodnocení pro variabilitu.

7 Cone pickers (zvedači kelímků)

7.1 Cone pickers musí umístit všechny kelímky na příslušné značky po každé jízdě.

7.2 Cone pickers se musí ujistit, že je závodní plocha čistá před a během každého kola.

7.3 Cone pickers během své služby nesmí mít obuté brusle.

8 Ranking (pořadí)

8.1 Výsledné pořadí v každé skupině je určeno spolčným rozhodnutím rozhodčích.

8.1.1 Pokud se rozhodčí shodnou na výsledném hodnocení, výsledky jsou okamžitě ohlášený moderátorem.

8.1.2 Pokud se rozhodčí nemohou shodnout na pořadí, radí se dokud nedojdou ke společnému rozhodnutí.

8.1.3 Pokud rozhodčí nedojdou brzy ke společnému rozhodnutí, vítězí většina (2 vs. 1). Tento fakt je poté ohlášen moderátorem při sdělování výsledků.

8.1.4 Pokud se rozhodčí nemohou dohodnout mezi dvěma jezdci, mohou je požádat o Best Trick.

8.2 Konečné pořadí závodu se určuje takto:

8.2.1 Místa 1 až 4 patří jezdcům, kteří se  probojovali do velkého finále. Konkrétní místa jsou určena podle pořadí finálové skupiny.

8.2.2 Místa 5 až 8 patří jezdcům, kteří se  probojovali do malého finále. Konkrétní místa jsou určena podle pořadí finálové skupiny.

8.2.3 Čtyři jezdci, kteří obsadili 3. místa ve čtvrtfinálových skupinách, jsou ve výsledku na sdíleném 9. místě. Stejně tak 4. místům z čtvrtfinále patří celkové sdílené 13. místo.

8.2.4 Osm jezdců, kteří obsadili 3. místa v osmifinálových skupinách jsou ve výsledku na sdíleném 17. místě. Stejně tak 4. místům z osmifinále patří celkové sdílené 25. místo.