Seriál závodů se skládá z jednotlivých závodů pořádaných v souladu s pravidly WSSA a akceptovaných CAFB. V každé sezóně je určen vždy jeden hlavní závod, který je v rámci České Republiky bodován lépe. Všechny závody jsou zařazeny do seriálu závodů WSSA s odpovídajícím bodováním pro světový řebříček.

Pravidla závodů:

Pravidla pro pořádání závodů jsou mezinárodně platná a dostupná na oficiálním webu World Slalom Series.

Mistrovské tituly:

– Mistr České republiky ve freestyle slalomu
– Mistryně České republiky ve freestyle slalomu

– Mistr České republiky ve speed slalomu
– Mistryně České republiky ve speed slalomu

Systém bodování závodů:

Je veden odděleně od světového žebříčku. Za každý závod jsou udělovány body do CSS podle bodování světového žebříčku. V tomto případě základní závody odpovídají světovému označení „local event“, hlavní závod sezóny pak bodováním odpovídá označení „prime event.“. O titulu mistra/mistryně republiky rozhoduje celkový součet bodů z disciplín freestyle slalom battle a freestyle slalom classic, respektive speed slalom. V případě rovnosti bodů rozhoduje celkové umístění ve světovém žebříčku – world ranking pro prosinec daného roku (zveřejňovaný zpravidla v polovině ledna následujícího roku).

Disciplíny:

– povinné pro každý závod:

1. freestyle battle
2. speed

– volitelné:

1. classic
2. jump
3. slides
4. freestyle speed
5. fun battle
6. fun speed

Kategorie:

1. men
2. women

Pořádání závodů:

Pokud by některá právnická osoba nebo skupina fyzických osob měla zájem na pořádání závodu, CAFB může poskytnout záštitu, poradenství a spolupořádání tohoto závodu. V případě zájmu nás prosím kontaktujte nejlépe prostřednictvím elektronické pošty formou žádosti o pořádání závodů. Náležitosti a základní potřebné informace jsou uvedeny níže.

V této žádosti musí být uveden:
– celkový záměr závodu (národní/mezinárodní, WSSA)
– typy disciplín a kategorie (freestyle slalom, classic slalom, speed…)
– počet a druh sponzorů
– datum, časový harmonogram a místo konání
– rámcový rozpočet