Česká asociace freestyle bruslení byla založena na začátku roku 2012. Asociace je vrcholný orgán zastřešující freestyle bruslení v České republice. Má za úkol zastupovat freestyle bruslaře před národními a mezinárodními subjekty. Na počátku roku 2012 asociace navázala kontakt s Českou unií kolečkových bruslí a po jednáních byla v létě roku 2012 přijata mezi její členy. Další mezinárodní subjekt, se kterým CAFB jedná je World slalom skaters association, kde se nám podařilo získat podporu pro pořádání českého seriálu závodů Czech slalom series. Od roku 2013 je CAFB oficiálním zástupcem WSSA pro území České republiky.

Česká asociace freestyle bruslení:

– vybírá a podporuje reprezentanty na mezinárodních soutěžích
– podporuje a zajišťuje řádný průběh závodů na území ČR
– zastupuje jezdce ve vyšších organizačních strukturách (ČUKB, WSSA)
– interpretuje pravidla WSSA pro Českou republiku
– podporuje rozvoj freestyle bruslení v České republice
– vyhlašuje mistrovské tituly pro Českou republiku